Alternatieve financiering

Binnen het MKB zijn sinds de financiële crisis van 2008 verschillende vormen van alternatieve financiering opgekomen.  Een alternatieve financiering is het beste te definiëren als niet-bancaire financiering. Deze alternatieve methoden zijn opgekomen omdat het MKB vrij moeizaam aan krediet komt bij de banken.

Banken kijken tegenwoordig namelijk kritischer naar financieringsverzoeken dan in het verleden. Enkele redenen om financieringsverzoeken af te wijzen zijn ‘slechte kredietwaardigheid, ‘gebrek aan eigen kapitaal’ en ‘onvoldoende onderpand’. Bovendien is het voor banken financieel niet meer aantrekkelijk om ‘kleine’ kredieten tot € 500.000 te verstrekken. Daarom moet het MKB voor haar financieringsbehoefte vaak op zoek naar alternatieven.

Vormen van alternatieve financiering

Private Equity

Private equity is risicodragend vermogen afkomstig van beleggers en wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een investering in een jong bedrijf wordt venture capital genoemd, oftewel durfkapitaal. Dit is beleggen met veel risico maar ook met potentieel enorme rendementen. Bedrijven maken voornamelijk gebruik van privaat vermogen als ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase en tijdens een reorganisatie of doorstart. De private investeerder investeert geld in het bedrijf en wordt hierdoor aandeelhouder. Soms zal een investeerder zeggenschap eisen in de onderneming, vooral als hij relatief veel eigen vermogen verschaft. Na enkele jaren wordt het belang weer verkocht.

Private equity is er in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld private equity fondsen welke zich specialiseren in investeringen met private equity. Om te kunnen investeren verzamelt een private-equity-fonds vermogen via bijvoorbeeld vermogende families en/of van particuliere beleggers.

Business Angels

Een andere vorm van private equity zijn business angels. Business Angels zijn privé personen die vanuit een zakelijk oogpunt investeren in een onderneming.  Een business angel investeert met name in (pre)starters- en ondernemers in een vroege groeifase van hun bedrijf. Een dergelijke investering is vaak een lening of aandeleninvestering en bedraagt in de regel tussen de € 100.000 en € 750.000. 

Naast geld brengt een business angel ook kennis en ervaring in en stelt hij zijn persoonlijke netwerk beschikbaar. Vooral in het begin is een business angel nadrukkelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Voornamelijk in de vorm van begeleiding vanuit zijn of haar eigen ondernemerservaring. Naarmate het bedrijf steviger in de schoenen staat, trekt een business angel zich geleidelijk terug.

Qredits

Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker zonder winstoogmerk die ondernemers ondersteunt met bedrijfskredieten tot € 250.000. Additioneel biedt Qredits ook de mogelijkheid tot coaching. Qredits is een stichting met partners als ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve wijze van financiering waarbij de financiering voor een bepaald doel (veelal project of investering) via een platform wordt verkregen van het publiek (de ‘crowd’). In Nederland kun je kiezen uit ongeveer 80 crowdfunding platforms.

Overige financiers

Naast de genoemde partijen is een nog een groep alternatieve financiers waar MKB bedrijven terecht kunnen. Voorbeelden hiervan zijn Spotcap, Fundiq, Het MKB Impulsfonds, NPEX en de verschillende regionale participatiemaatschappijen (voor Gelderland PPM Oost)

Alternatieve financiering MKB

Adviesgesprek

Bent u benieuwd naar de bedrijfsfinanciering die naadloos aansluit bij uw situatie? Maak dan vrijblijvend een afspraak om uw wensen te bespreken tijdens een adviesgesprek.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met mij op