goed financieringsplan

Doordat veel bedrijven na de crisis weer in een groeifase zitten en hun omzet zien toenemen, stijgt ook de vraag naar werkkapitaal. Deze bedrijfsfinanciering is nodig om groei te faciliteren of een bedrijfsovername te financieren. Voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering heb je een goed doortimmerd financieringsplan nodig. Waar moet een financieringsplan echter aan voldoen en wat moet er in staan? 

Het financieringsplan

Een goed financieringsplan bestaat uit vijf hoofdonderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de markt. De markt waarin de onderneming opereert is belangrijk voor een investeerder Heb je te maken met een groeimarkt of een krimpmarkt? We kennen allemaal het Kodak-voorbeeld. In het tweede onderdeel geef je aan hoe de onderneming presteert op die markt. In dit onderdeel mag een beschrijving van de onderneming niet ontbreken. In deze beschrijving komen de volgende onderdelen terug:

  • Wat de onderneming doet
  • Op welke manier zij dit doet
  • Hoe de organisatie er uit ziet
  • Een beschrijving van de ondernemer
  • Waarom er het vertrouwen in de ondernemer is dat hij of zij succesvol zal zijn in het realiseren van de plannen

bedrijfsovername financieren

Daarnaast bevat een financieringsplan nog een drietal onderwerpen die voornamelijk zien op de financiële haalbaarheid van de investeringen. In deze onderdelen worden de volgende onderdelen toegelicht en geanalyseerd.

  • De investeringsbegroting

Een beschrijving van wat u allemaal nodig heeft om te kunnen starten. De begroting is onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa

  • De exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting zet u de verwachte omzet en kosten onder elkaar. Zo bepaal je of je winst of verlies maakt.

  • De liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting komt terug hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft.

Een belangrijke rol spelen hierin bijvoorbeeld ook de financiële ratio’s. Ook dient er nog aandacht te worden besteed aan welke zekerheden worden geboden aan de financier . Tot zover in het kort de onderdelen van het financieringsplan. Later zal ik deze in een ander bericht nog  meer toelichten.

Heeft u meer vragen over het schrijven van een financieringsplan of de onderdelen die hierin terugkomen? U kunt altijd contact opnemen voor ondersteuning met uw financieringsaanvraag.