Werkkapitaalfinanciering

De definitie van werkkapitaal luidt het verschil tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. De belangrijkste vlottende activa zijn de debiteuren, het onderhanden werk en de voorraad van een bedrijf. De meest belangrijke kortlopende schulden omvatten crediteuren, de rekening courant, belastingen en de aflossingsverplichtingen op korte termijn. Een positief werkkapitaal (incl. liquide middelen) stelt een bedrijf in staat om aan de schulden op korte termijn te voldoen. Het geeft aan in hoeverre een bedrijf ‘liquide’ is.

Werkkapitaalpositie

Voor de bepaling van een gezonde werkkapitaalpositie zijn er een aantal ratio’s welke men kan berekenen, waaronder de current ratio. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en de kortlopende schulden. Over het algemeen wordt een current ratio tussen de 1,2 en 1,5 voldoende geacht. Een veel hogere current ratio wordt niet gezond geacht, omdat er dan te veel geld in het bedrijf zit waar niets mee wordt gedaan.

 

Debiteurenfinanciering

Een grote uitdaging voor bedrijven is vaak om betalingen door klanten en betalingen aan crediteuren goed op elkaar af te stemmen. Vaak zullen de betalingen aan crediteuren eerder plaats moeten vinden dan dat de klanten betaald hebben. Veelal in situatie waarin bedrijven hard groeien zie je vaak dat de debiteurenpost te snel oploopt. Een debiteurenfinanciering kan dit probleem oplossen. Door middel van debiteurenfinanciering, ook wel factoring genoemd, kunnen vorderingen op klanten direct liquide worden gemaakt. Er zijn verschillende vormen van factoring. Als Claassen, Moolenbeek & Partners doen wij regelmatig zaken met verschillende factoring bedrijven, waardoor we concurrerende aanbiedingen kunnen verzorgen.

Non-traditioneel

Alternatieve mogelijkheden

Een andere wijze om de werkkapitaalfinanciering rond te krijgen is inkoopfinanciering of trade finance. Echter, bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze financiering dienen een omzet te draaien van minimaal één miljoen euro. Een andere mogelijkheid is daarom het verstrekken van een zakelijk krediet door één van de alternatieve financiers welke in Nederland actief zijn. Daar waar traditionele financiers vaak terughoudend zijn in het verstrekken van de wat ‘kleinere’ kredieten hebben wij als Claassen, Moolenbeek & Partners goede contacten met financiers die wel bereid zijn tot het verstrekken van kredieten tot € 250.000. Kortom, indien u problemen hebt met uw werkkapitaalfinanciering helpen wij u graag verder, zodat u weer door kunt groeien.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met mij op